چگونه سوله ارزان بسازیم؟

چگونه سوله ارزان بسازیم؟

ایران در سال های اخیر توانسته است با پیشرفت های چشمگیر در حوزه صنعت به خوبی رتبه های خود را در منطقه افزایش دهد. تاسیس کارخانه های تولیدی با قدرت صادرات بسیار بالا، تولید ابزار های اولیه برای احداث خط تولید از جمله اقداماتی بود که توانست جایگاه ایران را چند رتبه در سطح جهانی افزایش دهد. اما مسئله دیگری که اهمیت دارد چه عاملی باعث گسترش خود شرکت ها و پیشرفت آنها شده است؟

در سالهای نه چندان دور برای احداث یک شرکت بزرگ و یا تاسیس یک کمپانی باید هزینه های زیادی را از جمله برای زمین و سازه شرکت پر[……]

ادامه مطلب