ساخت سوله در منطقه آزاد انزلی

ساخت سوله در منطقه آزاد انزلی

ساخت سوله در منطقه آزاد انزلی : به جرأت میتوان گفت در منطقه آزاد انزلی، شرکت سوله سازی وجود ندارد و برای ساخت سوله در منطقه آزاد انزلی، باید از شرکت های سوله سازی دیگر شهر ها کمک گرفت. یکی از شرکت های معتبر سوله سازی که در سراسر کشور فعالیت میکند، شرکت بیستون سازه آذران است.

تعریف سوله

سازه هایی که سقف شیبدار یا قوسی دارند را سوله میگویند. سوله ها به سه نوع زیر تقسیم می شوند.

انواع سوله

  • سوله سبک
    در ساخت سوله سبک، از پروفیل های فلزی سبک استفاده می[……]

    ادامه مطلب