نحوه اجرای فونداسیون سوله

فونداسیون، یکی از مهم ترین بخش های هر سازه. اولین و مهم ترین معیار برای سنجش مقاومت و استحکام یک سازه، فونداسیون سازه می باشد. اگر فونداسیون از استانداردهای جهانی و نظام مهندسی ایران پیروی کند قطعاً از مقاومت و کیفیت بسیار بالا برخوردار خواهد بود. حال در این مقاله از بیستون سازه قصد داریم …

نحوه اجرای فونداسیون سوله ادامه مطلب »