نحوه اجرای فونداسیون سوله

نحوه اجرای فونداسیون سوله

فونداسیون، یکی از مهم ترین بخش های هر سازه. اولین و مهم ترین معیار برای سنجش مقاومت و استحکام یک سازه، فونداسیون سازه می باشد. اگر فونداسیون از استانداردهای جهانی و نظام مهندسی ایران پیروی کند قطعاً از مقاومت و کیفیت بسیار بالا برخوردار خواهد بود. حال در این مقاله از بیستون سازه قصد داریم به معرفی و بررسی اجرای فونداسیون های سوله بپردازیم. سوله ها که یکی از رایج ترین سازه های سنگین کشور محسوب می شوند و بیشتر بافت شهرک های صنعتی و مناطق اطراف شهرها را همین سازه ها تشکیل می دهند. فونداسیون سوله تق[……]

ادامه مطلب