سوله‌ سازی در اصفهان

سوله‌ سازی در اصفهان

برای آشنایی با سوله‌ سازی در اصفهان ابتدا لازم است اطلاعلاتی دربارۀ خود سوله و اینکه سوله چیست داشته باشید. پس ابتدا به این پرسش پاسخ می‌دهیم که سوله چیست؟

سوله سازه‌ای فولادی است با سقف شیب دار که ورقه‌های فولادی به یکدیگر متصل و جوش خورده می‌شوند، اجزای سوله به وسیله پیچ و مهره به هم متصل می‌شوند. محاسبات فنی و خاصی برای ساخت سوله لازم است. از خصوصیات بارز این سازۀ فلزی نسبت به سازه‌ های دیگر می توان سبک بودن آن را بر شمرد.

تصویر انواع سول

همچنین بخوانید: آشنایی کامل با سوله و انواع مختلف آن

انوا[……]

ادامه مطلب